MENU

Her er du: Forside /

Egenproduktion

Hos ANKER HANSEN & CO. A/S udfører vi arbejder i størrelsesorden:

  • Hovedentrepriser         10-300 mio. kr.
  • Totalentrepriser           20-220 mio. kr.
  • Storentrepriser             10-300 mio. kr.

Inden for egenproduktion arbejder vi med:

  • Jord-/betonarbejder, herunder spunsarbejder, grundvandssænkning, jordanker, udskiftning af forureningsjord, underlag til veje og stier, fundamenter, rendefundamenter, punktfundamenter, terrændæk, insitu-støbte søjler, bjælker og vægge
  • Tømrerarbejder, herunder almene tømrer-og snedkerarbejder i total og hovedentrepriser

Vi stiller hos ANKER HANSEN & CO. A/S store krav til kvalitet, hvilket ses afspejlet i ydelserne fra vores egenproduktion. Lederne for de respektive fagområder har stor indsigt i de enkelte projekters styringsgrundlag mht. økonomi, tid og kvalitet, for derigennem at kunne danne sig det bedst mulige overblik. Alle beskæftigede i egenproduktionen har højest relevante erfaringer og kompetencer, og arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt, og vil typisk være til stede på byggepladsen fra start til slut. Antallet af medarbejdere er afstemt efter vores igangværende projekter, men vi bestræber os på at fastholde vores faglige dygtige medarbejdere.

For de fagentrepriser, der ikke udføres i egenproduktion, er det af essentiel betydning for ANKER HANSEN & CO. A/S, at disse udføres af underentreprenører, som kan dokumentere solid erfaring inden for deres felt. Vi har mangeårige samarbejder med erfarne underentreprenører, men er ligeledes opmærksomme på, at der til stadighed dukker nye og kompetente aktører op på markedet, som kan byde ind med håndværk af høj kvalitet.

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?

Nyheder