MENU

Her er du: Forside / Nyheder

19-02-2020
Del indholdet:

Ny prækvalifikation

Bytoften i Hvidovre

Det er os en glæde at kunne meddele, at Hvidovre Kommune har valgt at prækvalificere AHC til at give bud på tilbygningen til daginstitutionen på Bytoften 29 i Hvidovre i hovedentreprise.

Projektet omfatter ca. 1700 m² institution til 180 børn og ca. 40 medarbejdere med tilhørende støttefunktioner og udearealer.

Ejendommen bestod oprindeligt af 2 bygninger, der er opført i hhv. 1902 og i 1940’erne,  og er forbundet af en mindre forbindelsesbygning.

Forud for udbud af hovedentreprisen har ejendommen gennemgået en omfattende sanering og delvis nedrivning.

Eksisterende bygning 1 består af delvis kælder, stueetage og 1. sal med skråvægge og er opført med murede facader. Entreprisen omfatter nyindretning og gennemgribende istandsættelse af bygningen.

Eksisterende bygning 2 er revet ned til dæk over kælder. Entreprisen omfatter opførelse af en ny bygning i 2 etager på den eksisterende kælder.

Derudover opføres der desuden en ny forbindelsesbygning med en indeliggende lysgård samt nyanlæg af udearealer, ekskl. beplantning, der udføres som særskilt bygherreleverance.

Tegnestuen Vandkunsten ApS varetager arkitekt- og landskabsarkitektydelsen. Wissenberg A/S varetager ingeniørrådgivningen.

af Helmut Melcher

 

Del indholdet:

Kontakt os

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?

Nyheder