MENU

Her er du: Forside / Verdensmålene

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

FN'S 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

17-maal.png

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Ifølge FN’s verdensmål 12 om at sikre ansvarligt forbrug og produktion ser vi, at for at opnå økonomisk vækst og bæredygtig udvikling så skal vi ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores ressourcer. Vi ønsker at opnå en effektiv styring af vores fælles naturressourcer og bortskaffe vores affald og forurenende stoffer på den mest hensigtsmæssige måde.

Allerede nu

Vi skal skabe en produktions- og forsyningskæde, der er på linje med det behov, der er i byggebranchen. Vi skal kun bruge de ressourcer der efterspørges og undgå masseproduktion, hvor spildproduktet kan være stort og skadelige. Vi vil sætte fokus på at håndtere (kemikalier og) spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde. Vi skal i den nærmeste fremtid arbejde med upcycling af de materialer, som ellers er affald og genbruge dem i byggeriet. På den måde minimerer vi skaderne på miljøet og giver gamle slidte materialer en ny funktion. (fx Roskilde Sambyggeri).

På byggepladsen

ANKER HANSEN & CO. A/S er i øjeblikket ved at skære ned i vores affaldsmængde. Vi fjerner alle plastikservice, bestik, glas og flasker ud på vores byggepladser og erstatter dem med genanvendelige service mm. Derudover arbejder vi på at sikre vandkvaliteten, så vores medarbejder får rent drikkevand fra vandhanerne ude på pladserne. På kontoret er vi i gang med at finde de mest optimale løsninger på genanvendelse af fx papir og i nogen tilfælde helt undgå udprint mm. Det er blot nogen af vores løsninger på at nedbringe affaldsmængden betydeligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Resultat af vores arbejde

På længere sigt ønsker vi at kunne skabe målbare resultater, så vi kan se om vores bæredygtige initiativer og ageren skaber forandringer. På den måde får vi også mulighed for at indarbejde bæredygtighedsinformation i vores årsrapporter.

Vi håber på, at vi kan inspirere byggeriet i Danmark til at tænke og handle mere bæredygtigt. Vi ønsker at skabe fokus på nye og alternative måde at sikre bygningers funktion og kvalitet gennem nye og mere bæredygtige foretagende. På den måde kan vores arbejde blive et potentielt forbillede for, hvordan man kan arbejde mest muligt bæredygtigt og skåne samfundet for unødvendig belastning.

Nyheder

Side
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?

Nyheder