MENU

Her er du: Forside / Nybyg

Del indholdet:

Botilbud-Sofieskolen

Sofieskolen er en specialinstiution med botilbud, fritidsordning og børnehave for børn og unge med autisme.

Der etableres et botilbud med 18 beborere i fem boenheder.

Sofieskolen ønsker i samarbejde med Sofiefonden, A. P. Møller fonden og Realdania at etablere fremtidens botilbud for børn og unge med autisme.

Botilbuddet placeres i Ballerup i et område med boliger og institutioner.

Grunden grænser op til Hareskoven og er karakteriseret ved et markant terrænfald samt fredsskov og mose på dele af grunden.

Botilbuddet forventes samlet at udgøre et bruttoareal på 1500 m2. Botilbuddet rummer boliger for beboerne samt fælles faciliteter som en sal, kreative aktivitetsrum, administrative faciliteter og service faciliteter.

Eksisterende bygning på grunden skal nedrives. Der er udført undersøgelse af geotekniske forhold og miljø på grunden. Der er ligeledes udført miljøundersøgelse af eksisterende bygning.

Google Maps Placering
Beskrivelse: Botilbud med 18 beborer
Sagsnr.: 912
Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Ejendomsselskabet Damsager P/S
Arkitekt: CREO arkitekter / JAJA Arkitekter
Ingeniør: COWI A/S / ISC A/S
Byggested: Damsagervej 9
Kommune: 2750 Ballerup    
Byggeperiode: omprojektering
Entreprisesum: 32.900.000 mio.
Størrelse kvm/antal: 1500 m2
Del indholdet:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?

Nyheder