MENU

Her er du: Forside /

Om os

I 1958 startede murermester Anker Hansen en lille murervirksomhed i Frederikssund med én enkelt svend. 

I dag, mange år senere, er ANKER HANSEN & CO. A/S en virksomhed i stærk vækst – en velkonsolideret og attraktiv aktør i entreprenørbranchen med mange spændende byggeprojekter bag sig, udført med god byggeskik samt det gode håndværk for øje.

Vi beskæftiger os med nybyggeri, ombygning samt renovering inden for:

  • almene familie-, ældre- og ungdomsboliger
  • pleje- og institutionsbyggeri samt skolebyggeri
  • erhvervsbyggeri

Byggerierne udføres i hoved- og totalentrepriser samt storentrepriser.

Hver dag forvandler vores dedikerede produktionsteams idéer og planer til levende bygninger. Gennem fokus og tæt dialog med både fagfolk og de mennesker, vi bygger for og til, leverer vores opmærksomme og kvalificerede projektledelse byggerier af høj kvalitet til slutbrugers fulde tilfredshed.

Bygger efter bæredygtige principper

Hos ANKER HANSEN & CO. A/S bygger vi efter den nyeste teknologi samt miljøvenlige DGNB principper, hvor social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed går hånd i hånd med udformning samt valg af bæredygtige materialer med lavt ressource- energi- og driftsforbrug i bygningens samlede livscyklus.

Værdigrundlag

Virksomhedens værdigrundlag baserer sig på egenskaber, som vi anser som væsentlige for at drive en sund og attraktiv virksomhed. Værdierne er udtryk for de holdninger, kapaciteter og ikke mindst menneskelige aspekter, og ligger som sådan til grund for alt hvad vi gør og står for i ANKER HANSEN & CO. A/S. Værdier stiller høje krav til medarbejdere, underleverandører samt samarbejdspartnere, og vi forventer, at alle parter efterlever værdierne i hverdagen.

  • Købmandskab
  • Rummelighed
  • Ansvarlighed
  • Faglighed
  • Tydelighed

Egenproduktion

Med kerneværdien ”Faglighed” in mente er den bedste kvalitet til prisen udgangspunktet for, hvordan vi prioriterer vores egenproduktion. I fagene tømrer-/snedker og jord-/beton udfører vi hovedsaligt entrepriserne i egenproduktion.

Med egenproduktion kan vi servicere vores kunder bedst muligt i udførelses- og afslutningsfasen ved bl.a. at støtte op om og sikre en god mangelafhjælpning. Derudover giver egenproduktion fleksibilitet i løsningen af små såvel som større opgaver.

Vi uddanner tømrerlærlinge, og har stort fokus på, at de får et godt uddannelsesforløb med gode håndværksmæssige kompetencer.

Øvrige fagentrepriser udføres af nøje udvalgte underentreprenører, der kan matche vores strenge kvalitetskrav, og som vi har oparbejdet et godt samarbejde og tillidsforhold med.

Social ansvarlighed

For ANKER HANSEN & CO. A/S er socialt ansvar og rummelighed ikke bare en pligt. Det er en drivkraft og et skridt på vejen til en bedre fremtid for alle. Vi samarbejder derfor med jobcentre, private aktører samt High:five om at give utilpassede ledige en chance for en ny start.

Blandt andet har vi valgt at engagere os i det første kriminalitetsforebyggende initiativ i Danmark, High:five – et initiativ taget af danske virksomheder med det formål at øge mulig­hederne for, at unge, der er i risiko for marginalisering som følge af kriminalitet, kan få en mulighed for at skabe sig et nyt liv ved at returnere og få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Ved således at hjælpe tidligere straffede til en ny start uden kriminalitet, ønsker ANKER HANSEN & CO. A/S at medvirke til at nedbryde barrierer omkring den gængse opfattelse af mennesker med en kriminel fortid og en eventuel plettet straffeattest.

 

 High:Five CSR - Logo

 

ANKER HANSEN & CO. A/S er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 1157 3347.

Vil du vide mere om ANKER HANSEN & CO. A/S er du velkommen til at kontakte os på mail ah@ankerhansen.dk eller tlf. 47 31 00 75

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?

Nyheder